O Bibliotece

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach powołana została Uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 20 grudnia 2000 r.  

Działa w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą Biblioteki jest miasto Szamotuły, a terenem jej działalności powiat szamotulski.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.

Księgozbiór tworzony jest na zasadzie uzupełnienia zbiorów bibliotek publicznych Powiatu Szamotulskiego.

Gromadzone są zbiory regionalne, dokumenty życia społecznego, wydawnictwa językowe, słowniki, literatura w języku angielskim i niemieckim. 

Biblioteka posiada również największy w powiecie zbiór audiobooków ponad 1500.

Obecnie biblioteka znajduje się na terenie Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach.

 

 

 

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach 

dr Marek Urbański

DZIEJE KSIĄŻEK I BIBLIOTEK W KULTURZE ZIEMI SZAMOTULSKIEJ

 

  bib98.jpg bib99.jpg