DLA TURYSTY

ZABYTKI W REGIONIE

Zabytki w naszym regionie..

 GMINA DUSZNIKI

 

Brzoza

 - zespół dworski, 2 poł. XIX:
 - dwór, nr rej.: 2095/A z 22.07.1986
 - park, nr rej.: 1825/A z 05.02.1981
 

Ceradz Dolny

- park, poł. XIX, nr rej.: 1832/A z 20.02.1981
 

Duszniki

- kościół par. p.w. św. Marcina, 1 poł. XVI, XX, nr rej.: 2447/A z 21.12.1932
- plebania, k. XVIII, nr rej.: 1508/A z 11.04.1974
- kościół ewangelicki, ul. Świerczewskiego 4, 1886, nr rej.: 2352/A z 12.04.1995
- cmentarz przykościelny,  nr rej.: j.w.
- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1824/A z 05.02.1981 i 760/Wlkp/A z 14.09.2009
 

Niewierz

- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1822/A z 05.02.1981
 

Podrzewie

- zespół dworski, pocz. XX:
- dwór, nr rej.: 2190/A z 20.04.1990
- park, nr rej.: 1826/A z 05.02.1981
 

Sarbia

- park, nr rej.: 1841/A z 02.03.1981
 

Sędziny

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 1776/A z 15.12.1977:
- pałac
- oficyna
- park
 

Sękowo

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 1842/A z 02.03.1981
 

Wilczyna

- kościół p.w. św. Jadwigi, 1 poł. XVI, k. XIX, nr rej.: 776/A z 14.11.1969
 - park dworski, pocz. XX, nr rej.: 1846/A z 02.03.1981
 

Zakrzewko

- zespół dworski, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: 2211/A z 19.08.1991:
- dwór
- park

 

GMINA KAŹMIERZ

 

Bytyń

- kościół par. p.w. NMP Niepokalanie Poczętej, 1546, 1900, nr rej.: 2446/A z 21.12.1932
- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 1434/A z 11.04.1973:
- pałac
- park
- oficyna, nr rej.: 2185/A z 12.01.1990
- zespół folwarczny, k. XIX, nr rej.: 2155/A z 02.05.1988:
- spichlerz - skreślony 20.11.2002
- obora
- dom zarządcy
- wieża ciśnień
- gorzelnia
 

Chlewiska

- zespół dworski, 2 poł. XIX:
- dwór, nr rej.: 2612/A z 27.09.1996
- park, nr rej.: 1793/A z 27.06.1980
- spichrz folwarczny, 1880, nr rej.: 2611/A z 27.09.1996
 

Gaj Wielki

- dwór, XVIII, nr rej.: 2533/A z 02.08.1956
- d. poczta „Napoleońska”, ob. dom mieszkalny, poł. XIX, nr rej.: 344/A z 29.10.1968
 

Kaźmierz

 - kościół par. p.w. Najśw. Marii Panny, k. XV, XVI, nr rej.: 2448/A z 21.12.1932
 

Kiączyn

- zespół dworski, XIX/XX:
- dwór, nr rej.: 2610/A z 27.09.1996
- park, nr rej.: 1794/A z 27.06.1980
 

Komorowo

- zespół dworski, 2 poł. XIX:
- dwór, nr rej.: 2131/A z 09.09.1987
- park, nr rej.: 1795/A z 27.06.1980 i 21.03.2000
 - owczarnia, nr rej.: j.w.
 

Młodasko

- park dworski, XIX, nr rej.: 1796/A z 27.06.1980
 

Nowa Wieś

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1714/A z 10.04.1975:
- pałac
- park

 

GMINA OBRZYCKO

 

Gaj Mały

- zespół pałacowy, 1803-45, 1867, nr rej.: 1433/A z 11.04.1973:
- pałac
- park, nr rej.: 1771/A z 9.04.1975
 

Kobylniki

- zespół dworski, 1886, nr rej.: 1432/A z 11.04.1973:
- dwór
- park
- kaplica, nr rej.: 2137/A z 28.10.1987
- zespół folwarczny, nr rej.: 2138/A z 28.10.1987
 

Pęckowo

- zespół dworski, 2 poł. XIX - XX, nr rej.: 2650/A z 15.07.1998:
- dwór
 - park
 

Piotrowo

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Serca Jezusowego, 1839, nr rej.: 770/A z 14.11.1969
 

Słopanowo

 - kościół p.w. św. Mikołaja, drewn., k. XVII, nr rej.: 2479/A z 21.12.1932
 - park, k. XVIII, nr rej.: 1950/A z 31.08.1984
 

Stobnica

- młyn wodny, pocz. XX, nr rej.: 2172/A z 5.06.1989
-  most kolejowy z przyczółkami w nasypach na prawym i lewym brzegu rzeki Warty oraz torem i podtorzem na lewym brzegu rzeki (od strony miejscowości Brączewo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski) na linii kolejowej nr 381 Oborniki Wielkopolskie –

 

MIASTO OBRZYCKO

 

Obrzycko

- kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, 1714, 1756, 1906, nr rej.: 2449/A z 21.12.1932
- kościół ewangelicki, 1909-11, nr rej.: 2587/A z 03.04.1996
- plac Lipowy , tzw. Nowy Rynek - teren, nr rej.: j.w.
- ratusz, poł. XVII, XIX, 1962, nr rej.: 321/A z 21.10.1968
 

Obrzycko - Zielona Góra

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1430/A z 11.04.1973:
- pałac
- park
- budynki gospodarcze, nr rej.: 2249/A z 05.10.1992:
- oficyna wsch
- 2 oficyny zach.
- dom kierowcy
- bażantarnia
 

GMINA OSTRORÓG

 

Dobrojewo

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 113/A z 01.06.1968:
- 2 oficyny
- brama
- spichlerz
- młyn
 

Oporowo

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX:
- pałac, nr rej.: 1431/A z 11.04.1973
- park, nr rej.: 2152/A z 27.04.1988
- stajnia z bramą, nr rej.: 2648 z 15.07.1998
- oficyna, nr rej.: j.w.
- zespół folwarczny, k. XIX, nr rej.: 2647 z 15.07.1998
- spichrz
- kuźnia
- gorzelnia
 

Ostroróg

- historyczny układ urbanistyczny, nr rej.: 408/Wlkp/A z 01.09.2006
- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1432, 1776, nr rej.: 2450/A z 21.12.1932
- ogrodzenie z bramą, nr rej.: 1603/A z 12.09.1974
- pozostałości zamku (grodzisko), nr rej.: 514/A z 17.04.1969
- dom, ul. Kapłańska 1, k. XVIII, nr rej.: 2635/A z 26.11.1997
 

Rudki

- zespół dworski, pocz. XIX:
- oficyna, nr rej.: 1604/A z 12.09.1974
- park, nr rej.: 2606/A z 25.09.1996
- brama wjazdowa (główna), nr rej.: 234/B z 1972
 

Szczepankowo

- zespół dworski, 1 poł. XIX:
- dwór, nr rej.: 2237/A z 21.06.1992
- park, nr rej.: 2250/A z 24.09.1992

                                

 GMINA PNIEWY

 

Buszewo

- zespół pałacowy, k. XIX, 1900, 1910, nr rej.: 1709/A z 09.04.1975:
- pałac
- park
 

Chełmno

- zespół dworski, 2 poł. XVIII- XX, nr rej.: 2164/A z 29.09.1988:
- dwór
- park
- kaplica
 

 Dębina

- zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: 1710/A z 09.04.1975:
- pałac (willa)
- park
 

 Kikowo

- zespół pałacowy, 1875, XX:
- pałac, nr rej.: 2351/A z 12.04.1995
- park, nr rej.: 2040/A z 29.01.1986
 

Lubosina

- zespół dworski, 2 poł. XVIII, XIX:
- dwór, nr rej.: 2335/A  z 01.02.1957
- park, nr rej.: 2320/A z 03.11.1994
 

 Nojewo

- kościół ewangelicki, ob. par. rzym.-kat. p.w. św. Andrzeja Boboli, 1865, nr rej.: 2575/A z 21.03.1996
 

Pniewy

- założenie urbanistyczne, 2 poł. XIV - XIX, nr rej.: 2266/A z 30.12.1992
- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, 2 poł. XVI/XVII, nr rej.: 2452/A z 21.12.1932 i 203/Wlkp/A z 05.11.2004
- brama-dzwonnica, k. XVIII, nr rej.: 769/A z 15.11.1969 i 203/Wlkp/A z 05.11.2004
- teren  przykościelny, nr rej.: 203/Wlkp/A z 05.11.2004
- ogrodzenie z bramą od strony ul. Kapłańskiej, nr rej.: 203/Wlkp/A z 05.11.2004
- plebania, nr rej.: 203/Wlkp/A z 05.11.2004
- ogród proboszczowski, nr rej.: 203/Wlkp/A z 05.11.2004
- kościół szpitalny p.w. św. Ducha, ul. 1 Maja, 1785, nr rej.: 2453/A z 21.12.1932
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1876-1884, nr rej.: 2205/A  z 07.05.1991
- ogród klasztorny, po 1918, nr rej.: 2113/A z 12.01.1987
- pałac, ul. 1 Maja, 1745, nr rej.: 320/A z 21.10.1968
- dom, ul. Mickiewicza 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 771/A z 14.11.1969
- zajazd, ob. dom mieszkalny, ul. Międzychodzka 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 2636/A z 23.01.1998
- zespół budynków Bractwa Kurkowego, ul. Wroniecka 14, 1910-1914, nr rej.: 2555/A z 11.08.1995:
- kasyno
- dom mieszkalny
- strzelnica
- 2 pawilony (przy bramie)
- młyn zbożowy, ul. Międzychodzka nr 20, 1906, nr rej.: 742/Wlkp/A z 31.03.2009
- otoczenie, nr rej.: j.w.

 

Przystanki

- zespół dworski, 2 poł. XIX:
- dwór, nr rej.: 346/A z 29.10.1968
- park, nr rej.: 1713/A z 09.04.1975
 

Psarskie

- kościół p.w. MB Wniebowziętej, 2 poł. XV, 1784, nr rej.: 2454/A z 21.12.1933
 

 Turowo

- park podworski, poł. XIX, nr rej.: 786/Wlkp/A z 07.04.2010
 

Zajączkowo

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 2528/A  z 12.05.1956:
- pałac