– O BIBLIOTECE

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach powołana została Uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 20 grudnia 2000 r.  
Działa w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą Biblioteki jest miasto Szamotuły, a terenem jej działalności powiat szamotulski.Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.Księgozbiór tworzony jest na zasadzie uzupełnienia zbiorów …

Back to top