– Zabytki

 Gmina Duszniki

 • Brzoza

  zespół dworski, 2 poł. XIX:

  • dwór, nr rej.: 2095/A z 22.07.1986
  • park, nr rej.: 1825/A z 05.02.1981
 • Ceradz Dolny

  • park, poł. XIX, nr rej.: 1832/A z 20.02.1981
 • Duszniki

  • kościół par. p.w. św. Marcina, 1 poł. XVI, XX, nr rej.: 2447/A z 21.12.1932
  • plebania, k. XVIII, nr rej.: 1508/A z 11.04.1974
  • kościół ewangelicki, ul. Świerczewskiego 4, 1886, nr rej.: 2352/A z 12.04.1995
  • cmentarz przykościelny,  nr rej.: j.w.
  • park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1824/A z 05.02.1981 i 760/Wlkp/A z 14.09.2009
 • Niewierz

  • park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1822/A z 05.02.1981
 • Podrzewie

  zespół dworski, pocz. XX:

  • dwór, nr rej.: 2190/A z 20.04.1990
  • park, nr rej.: 1826/A z 05.02.1981
 • Sarbia

  • park, nr rej.: 1841/A z 02.03.1981
 • Sędziny

  zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 1776/A z 15.12.1977:

  • pałac
  • oficyna
  • park
 • Sękowo

  • park, 2 poł. XIX, nr rej.: 1842/A z 02.03.1981
 • Wilczyna

  • kościół p.w. św. Jadwigi, 1 poł. XVI, k. XIX, nr rej.: 776/A z 14.11.1969
  • park dworski, pocz. XX, nr rej.: 1846/A z 02.03.1981
 • Zakrzewko

  zespół dworski, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: 2211/A z 19.08.1991:

  • dwór
  • park

Gmina Kaźmierz

 • Bytyń

  kościół par. p.w. NMP Niepokalanie Poczętej, 1546, 1900, nr rej.: 2446/A z 21.12.1932

  zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 1434/A z 11.04.1973:

  • pałac
  • park
  • oficyna, nr rej.: 2185/A z 12.01.1990

  zespół folwarczny, k. XIX, nr rej.: 2155/A z 02.05.1988:

  • spichlerz – skreślony 20.11.2002
  • obora
  • dom zarządcy
  • wieża ciśnień
  • gorzelnia
 • Chlewiska

  zespół dworski, 2 poł. XIX:

  • dwór, nr rej.: 2612/A z 27.09.1996
  • park, nr rej.: 1793/A z 27.06.1980
  • spichrz folwarczny, 1880, nr rej.: 2611/A z 27.09.1996
 • Gaj Wielki

  • dwór, XVIII, nr rej.: 2533/A z 02.08.1956
  • d. poczta „Napoleońska”, ob. dom mieszkalny, poł. XIX, nr rej.: 344/A z 29.10.1968
 • Kaźmierz

  • kościół par. p.w. Najśw. Marii Panny, k. XV, XVI, nr rej.: 2448/A z 21.12.1932
 • Kiączyn

  zespół dworski, XIX/XX:

  • dwór, nr rej.: 2610/A z 27.09.1996
  • park, nr rej.: 1794/A z 27.06.1980
 • Komorowo

  zespół dworski, 2 poł. XIX:

  • dwór, nr rej.: 2131/A z 09.09.1987
  • park, nr rej.: 1795/A z 27.06.1980 i 21.03.2000
  • owczarnia, nr rej.: j.w.
 • Młodasko

  • park dworski, XIX, nr rej.: 1796/A z 27.06.1980
 • Nowa Wieś

  zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1714/A z 10.04.1975:

  • pałac
  • park

Gmina Obrzycko

 • Gaj Mały

  zespół pałacowy, 1803-45, 1867, nr rej.: 1433/A z 11.04.1973:

  • pałac
  • park, nr rej.: 1771/A z 9.04.1975
 • Kobylniki

  zespół dworski, 1886, nr rej.: 1432/A z 11.04.1973:

  • dwór
  • park
  • kaplica, nr rej.: 2137/A z 28.10.1987
  • zespół folwarczny, nr rej.: 2138/A z 28.10.1987
 • Pęckowo

  zespół dworski, 2 poł. XIX – XX, nr rej.: 2650/A z 15.07.1998:

  • dwór
  • park
 • Piotrowo

  • kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Serca Jezusowego, 1839, nr rej.: 770/A z 14.11.1969
 • Słopanowo

  • kościół p.w. św. Mikołaja, drewn., k. XVII, nr rej.: 2479/A z 21.12.1932
  • park, k. XVIII, nr rej.: 1950/A z 31.08.1984
 • Stobnica

  • młyn wodny, pocz. XX, nr rej.: 2172/A z 5.06.1989
  • most kolejowy z przyczółkami w nasypach na prawym i lewym brzegu rzeki Warty oraz torem i podtorzem na lewym brzegu rzeki (od strony miejscowości Brączewo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski) na linii kolejowej nr 381 Oborniki Wielkopolskie

Miasto Obrzycko

 • Obrzycko

  • kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, 1714, 1756, 1906, nr rej.: 2449/A z 21.12.1932
  • kościół ewangelicki, 1909-11, nr rej.: 2587/A z 03.04.1996
  • plac Lipowy , tzw. Nowy Rynek – teren, nr rej.: j.w.
  • ratusz, poł. XVII, XIX, 1962, nr rej.: 321/A z 21.10.1968
 • Obrzycko – Zielona Góra

  zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1430/A z 11.04.1973:

  • pałac
  • park
   budynki gospodarcze, nr rej.: 2249/A z 05.10.1992:

  • oficyna wsch
  • 2 oficyny zach.
  • dom kierowcy
  • bażantarnia

Gmina Ostroróg

 • Dobrojewo

  zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 113/A z 01.06.1968:

  • 2 oficyny
  • brama
  • spichlerz
  • młyn
 • Oporowo

  zespół pałacowy, 2 poł. XIX:

  • pałac, nr rej.: 1431/A z 11.04.1973
  • park, nr rej.: 2152/A z 27.04.1988
  • stajnia z bramą, nr rej.: 2648 z 15.07.1998
  • oficyna, nr rej.: j.w.
  • zespół folwarczny, k. XIX, nr rej.: 2647 z 15.07.1998
  • spichrz
  • kuźnia
  • gorzelnia
 • Ostroróg

  • historyczny układ urbanistyczny, nr rej.: 408/Wlkp/A z 01.09.2006
  • kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1432, 1776, nr rej.: 2450/A z 21.12.1932
  • ogrodzenie z bramą, nr rej.: 1603/A z 12.09.1974
  • pozostałości zamku (grodzisko), nr rej.: 514/A z 17.04.1969
  • dom, ul. Kapłańska 1, k. XVIII, nr rej.: 2635/A z 26.11.1997
 • Rudki

  zespół dworski, pocz. XIX:

  • oficyna, nr rej.: 1604/A z 12.09.1974
  • park, nr rej.: 2606/A z 25.09.1996
  • brama wjazdowa (główna), nr rej.: 234/B z 1972
 • Szczepankowo

  zespół dworski, 1 poł. XIX:

  • dwór, nr rej.: 2237/A z 21.06.1992
  • park, nr rej.: 2250/A z 24.09.1992

Gmina Pniewy

 • Buszewo

  zespół pałacowy, k. XIX, 1900, 1910, nr rej.: 1709/A z 09.04.1975:

  • pałac
  • park
 • Chełmno

  zespół dworski, 2 poł. XVIII- XX, nr rej.: 2164/A z 29.09.1988:

  • dwór
  • park
  • kaplica
 • Dębina

  zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: 1710/A z 09.04.1975:

  • pałac (willa)
  • park
 • Kikowo

  zespół pałacowy, 1875, XX:

  • pałac, nr rej.: 2351/A z 12.04.1995
  • park, nr rej.: 2040/A z 29.01.1986
 • Lubosina

  zespół dworski, 2 poł. XVIII, XIX:

  • dwór, nr rej.: 2335/A  z 01.02.1957
  • park, nr rej.: 2320/A z 03.11.1994
 • Nojewo

  • kościół ewangelicki, ob. par. rzym.-kat. p.w. św. Andrzeja Boboli, 1865, nr rej.: 2575/A z 21.03.1996
 • Pniewy

  • założenie urbanistyczne, 2 poł. XIV – XIX, nr rej.: 2266/A z 30.12.1992
  • kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, 2 poł. XVI/XVII, nr rej.: 2452/A z 21.12.1932 i 203/Wlkp/A z 05.11.2004
  • brama-dzwonnica, k. XVIII, nr rej.: 769/A z 15.11.1969 i 203/Wlkp/A z 05.11.2004
  • teren  przykościelny, nr rej.: 203/Wlkp/A z 05.11.2004
  • ogrodzenie z bramą od strony ul. Kapłańskiej, nr rej.: 203/Wlkp/A z 05.11.2004
  • plebania, nr rej.: 203/Wlkp/A z 05.11.2004
  • ogród proboszczowski, nr rej.: 203/Wlkp/A z 05.11.2004
  • kościół szpitalny p.w. św. Ducha, ul. 1 Maja, 1785, nr rej.: 2453/A z 21.12.1932
  • kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1876-1884, nr rej.: 2205/A  z 07.05.1991
  • ogród klasztorny, po 1918, nr rej.: 2113/A z 12.01.1987
  • pałac, ul. 1 Maja, 1745, nr rej.: 320/A z 21.10.1968
  • dom, ul. Mickiewicza 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 771/A z 14.11.1969
  • zajazd, ob. dom mieszkalny, ul. Międzychodzka 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 2636/A z 23.01.1998

  zespół budynków Bractwa Kurkowego, ul. Wroniecka 14, 1910-1914, nr rej.: 2555/A z 11.08.1995:

  • kasyno
  • dom mieszkalny
  • strzelnica
  • 2 pawilony (przy bramie)
  • młyn zbożowy, ul. Międzychodzka nr 20, 1906, nr rej.: 742/Wlkp/A z 31.03.2009
  • otoczenie, nr rej.: j.w.
 • Przystanki

  zespół dworski, 2 poł. XIX:

  • dwór, nr rej.: 346/A z 29.10.1968
  • park, nr rej.: 1713/A z 09.04.1975
 • Psarskie

  • kościół p.w. MB Wniebowziętej, 2 poł. XV, 1784, nr rej.: 2454/A z 21.12.1933
 • Turowo

  • park podworski, poł. XIX, nr rej.: 786/Wlkp/A z 07.04.2010
 • Zajączkowo

  zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 2528/A  z 12.05.1956:

  • pałac
Back to top